Kako počinje tranzicija velike organizacije? Tko mora biti uključen? Kako u tranziciji paralelno funkcioniraju agilni i tradicionalni dijelovi organizacije? Snimljeno na Ericsson Mobile Core Leadership sastanku u Laandgrafu 2013.

Read More