Agile knjige na engleskom jeziku dostupne za besplatno preuzimanje

Agile je trentno iznimno popularna metoda ako radite u IT sferi. Ako ste odlučili da se educirate i naučite kako ga implementirati u svojoj kompaniji, odabrali smo za Vas popis najzanimljivijih knjiga o Agile metodologiji da Vam u tome pomognemo:

  • Adrialdo Azanha, Ana Rita Tiradentes Terra Argoud: Agile project management with Scrum: A case study of a Brazilian pharmaceutical company IT project. Analiza prednosti Agile frameworka za upravljanje projektima pomoću Scruma pokazuje da povećana motivacija i zadovoljstvo osoblja, bolja kontrola zahtjeva i veća kvaliteta isporučenog sustava predstavljaju prednosti frameworka. Svrha ovog rada je analizirati prednosti APM frameworka u usporedbi s tradicionalnim Waterfall modelom, te shvatiti kako to može pomoći tvrtkama da ostvare dodatnu vrijednost i prednost nad konkurencijom.
  • Rafael Carlos and Daniel C. Amaral, Mauro Caetano: Framework for continuous agile technology roadmap updating Roadmapping je korišten kao pristup za podršku tržišnom, proizvodnom i tehnološkom integriranom planiranju, što rezultira dokumentom koji se obično naziva roadmap. Unatoč pozitivnim odlikama tog pristupa, recentna istraživanja pokazuju da većina korisnika napušta ili ima poteškoća u održavanju procesa (tj. održavanju ažuriranih roadmapa). Cilj ovog rada je predstaviti framework za kontinuirano ažuriranje roadmapa koji uključuje načela iz fleksibilnih metoda upravljanja.
  • Philipp Hecker, Artur Kolb: Agile engineering : introduction of a new management concept
    Jesu li fleksibilne metode upravljanja projektima iz područja razvoja softvera primjenjive na opće i projektne zadatke upravljanja u inženjerstvu? I ako jesu, je li moguće povećati motivaciju i angažman zaposlenika? Kriterij odluke je Agile aplikacijska karta, koja je izvedena podupirući odabir adekvatnog pristupa upravljanja. Dva različita istraživanja provedena su na dva prototipna projekta. Prva je provedena na području generalnog menadžmenta, druga na području projektnog menadžmenta.
  • Jerzy Kisielnicki, Anna Maria Misiak: Effectiveness of agile compared to waterfall implementation methods in it projects : analysis based on business intelligence projects
    Ovaj članak prikazuje najnovije trendove na tržištu u implementaciji sustava poslovne inteligencije (BI) uspoređujući Agile s tradicionalnim metodama. Prikazuje studiju slučaja u velikoj telekomunikacijskoj tvrtki (20.000 zaposlenika) i rezultate pilot istraživanja u 3 velike tvrtke: telekomunikacijske, digitalne i osiguravateljske. Obje studije dokazuju da Agile metode mogu biti učinkovitije u BI projektima iz perspektive krajnjeg korisnika i dati prve rezultate i dodanu vrijednost u mnogo kraćem vremenu u usporedbi s tradicionalnim pristupom.
  • Block, Carsten A.: Agile market engineering: bridging the gap between business concepts and running markets

Model fleksibilnog procesa tržišnog inženjeringa (AMEP) temelji se na uvidu, da su dizajn i razvoj tržišta vrlo složeni koncepti. Elektronička tržišta su previše složena da bi se u potpunosti oblikovala unaprijed. Umjesto toga, AMEP pokušava premostiti jaz između teoretskog dizajna tržišta i praktičnog razvoja platforme elektroničkog tržišta pomoću fleksibilnog, iterativnog pristupa koji se oslanja na rane povratne informacije korisnika i stalno poboljšanje. AMEP model se nadopunjuje s nekoliko popratnih softverskih alata.

Sve veći broj tvrtki se suočava s rastućim nestabilnostima, nesigurnostima, kompleksnostima i dvosmislenostima (VUCA) tijekom njihovog razvoja fizičkih proizvoda. Da bi se suprostavili  takvim okruženjima, pokušavaju postati fleksibilniji. Ova empirijska studija daje uvid u motivacije tvrtki (razloge za implementaciju fleksibilnog razvoja hardvera), potencijale (stvarna poboljšanja kroz fleksibilni razvoj) i primjenjivost koncepta u razvoju hardvera.

Fleksibilne metode kao što je Scrum sastavljene su od niza praksi (kao što su svakodnevni sastanci), a kad te prakse funkcioniraju, one to čine tako što pomažu ljudima da se uključe u rad razvoja softvera na način da ukomponiraju svoje talente i osobine i nadoknade neka svoja ograničenja. Međutim, koliko su te prakse uspješne u razvoju softvera, nema jamstva da će jednako dobro funkcionirati u drugim kontekstima.

Cilj ovog rada je da pomogne prenijeti uvide iz razvoja softvera u rad vaše organizacije i time stvoriti fleksibilnije i prilagodljivije procese. Rad nudi framework za razumijevanje fleksibilnosti u bilo kojem poslovnom kontekstu.

Ovaj rad uvodi fleksibilni pristup upravljanju poslovnim procesima temeljenim na ciljanim modelima poslovnih procesa i distribuiranom workflow upravljanju koje ima za cilj pružiti bolju potporu za ovu vrstu poslovnih procesa usredotočujući se na svoje samoorganizacijske i suradničke osobine. Pristup se bavi i konceptualnim i tehničkim aspektima izravnim korištenjem poslovnih ciljeva kao elemenata u modelima poslovnih procesa. Ciljno orijentirano modeliranje omogućava visok stupanj fleksibilnosti i autonomije za sudionike tijeka rada, uz održavanje snažne veze s strateškim poslovnim ciljevima procesa.

Cilj ovog istraživanje je istražiti prakse razvoja sustava koje se trenutno koriste u telekomunikacijskoj industriji Južne Afrike, kao i percepciju osjećaja prema korištenju fleksibilnih metodologija razvoja sustava (ASDM). Tri istaknute organizacije su ovdje identificirane i studije slučaja provedene su na svakoj od tih tvrtki. Rezultati su pokazali da su postojeće tvrtke u telekomunikacijskoj industriji koristile SDM koji je slijedio Waterfall pristup, a upotreba ASDM-ova je informirana od strane mnoštva čimbenika.

Fleksibilne metode razvoja softvera (ISD) su pristupi fokusirani na ljude koji naglašavaju česte interakcije i istinsku suradnju između korisnika i programera. Dok su poslovni odnosi norma na radnom mjestu, fleksibilni ISD dovodi do stvaranja bliskih međuljudskih odnosa. Na temelju teorije odnosa i literature o prijateljskim odnosima predlažemo teoretski framework triju vrsta odnosa na radnom mjestu. Framework se koristi za dobivanje teorijskih predodžbi o fleksibilnim odnosima i njihov utjecaj na sposobnost fleksibilnih ISD timova da redovito isporučuju kvalitetan, funkcionalan softver.

Nadamo se da ste uživali u izboru knjiga o Agile metode

Leave a Reply